Vigtig meddeles
allanadmin, lør jan 19 2013, 18:53


Vigtig meddeles

Important Announcement Concerning Current ISO Images
News Comments Off

Due to circumstances beyond our control, we were forced to move the location of our primary package server. As a direct result, our mirroring structure was also upgraded to yield more rapid distribution of our packages to our mirrors. This has also caused the internal directory structure of most of our mirror sites to be modified, which renders the existing /etc/apt/sources.list file, on which the Synaptic package manager depends, outdated on all of our current installation images.

To overcome this problem, on any new installations from the current images, please follow the instructions given here

Se det her !

Google oversættelse :
På grund af omstændigheder uden for vores kontrol, var vi tvunget til at flytte placeringen af ​​vores primære pakke server. Som et direkte resultat blev vores spejling struktur også opgraderet til at give hurtigere distribution af vores pakker til vores spejle. Dette har også medført interne mappestruktur af de fleste af vores mirror sites, der skal ændres, hvilket gør den eksisterende / etc / apt / sources.list fil, hvor den Synaptic Package Manager afhænger forældet på alle vores nuværende installation billeder.

For at overvinde dette problem, om eventuelle nye anlæg fra de aktuelle billeder, skal du følge instruktionerne her